Highlights

Perkara yang perlu diberi perhatian pada masa ini:

1. Perkhemahan Orientasi Pengakap 06 Kota Kinabalu.

2. Jambori Malaysia ke-12 dan Jambori Antarabangsa Terengganu.

Advertisements